Historie vína

Jaká je historie vína? Od raného období pěstujeme vinnou révu a pijeme víno. Již mezi Řeky a Římany se vína těšila velké pověsti. Řekové přinesli nové odrůdy hroznů, ale byly to právě Římané kteří umožnili aby se réva rozšířila po celé zemi, aktuálně území Francie.

Na začátku středověku expanze křesťanství do značné míry upřednostňovala expanzi révy, a právě církvi vděčíme za kontinuitu její kultury. Každý klášter měl vlastní vinici kde pěstovali víno. Po francouzské revoluci se vinařství, která patřily hlavně pánům a náboženským komunitám zcela rozpadly a byly převzaty místními zemědělci, kteří pokračovali v rozvíjení vinařství.

Zpět do obchodu
Obchodní podmínky | GDPR - Ochrana osobních údajů